Header image

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort gemist?

GROENLO -  Burgemeester Annette Bronsvoort keek, met het oog op de komende verkiezingen, in haar nieuwjaarstoespraak terug op 4 jaar Oost Gelre. Vier jaar waarin Oost Gelre heel veel voor elkaar heeft gekregen. Ze benadrukte het grote belang van vrijwilligers daarin. “Vrijwilligers zijn het fundament onder onze samenleving. Een fundament van onderlinge betrokkenheid en solidariteit, gebaseerd op een mentaliteit van aanpakken en zorg en aandacht voor elkaar.” 

Burgemeester Bronsvoort greep terug op de vier kernkwaliteiten van Oost Gelre om haar punt te maken: Als evenementengemeente, als innovatieve bedrijvige en ondernemende gemeente, als gemeente met een prachtig buitengebied en als gemeente waar zorg en aandacht voor elkaar nog de norm zijn: “Op die onderwerpen hebben we samen heel veel bereikt. En dat lukt alleen als inwoners zich daar aan verbinden.”

Foto: Marcel Houwer

De volledige toespraak:

Beste mensen,

Namens het college van B&W van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Wat fijn dat u er bent! Een feest van ontmoeting, ambities voor het nieuwe jaar delen en de beste wensen uitwisselen.

Dat gaan we zo direct ook doen. Maar nu eerst maar mijn speech. U bent van mij gewend dat ik niet lang van stof ben. Nu heb ik iets meer tijd nodig. Waarom?

De verkiezingen komen er aan. We sluiten in maart een periode van 4 jaar af. Dan laat je nog eens alles de revue passeren.

Als u mij bij mijn overdenkingen zou hebben kunnen zien, dan had u een burgemeester met een grote smile gezien. Dankbaar voor de goede samenwerking in het college, trots op de grote inzet en betrokkenheid van de gemeenteraad, trots op de samenwerking met u als inwoners, ondernemers, instellingen en trots op onze ambtelijke organisatie. Wat hebben we met elkaar ontzettend veel gedaan en samen mooie dingen beleefd. Dat wil ik graag vanavond aan u vertellen en d.m.v. foto’s laten zien.

Beste mensen,

Elk jaar heeft z’n eigen dynamiek, maar 2018 net iets meer schat ik in. Ik noemde al even de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De keus is aan u. Laat uw stem horen! Spannend wordt ook de periode erna; de vorming van een nieuw college. Nieuwe ideeën, nieuw elan, nieuwe dynamiek. We hebben sowieso nog een aantal klussen in 2018 op ons bordje liggen. Het Integraal Educatief Kindcentrum in Lichtenvoorde, de binnensport in Groenlo, een IKC in Groenlo, de N18, Programma Lichtenvoorde, Stad Groenlo, de Energietransitie, de doorontwikkeling van de regio Achterhoek, grensoverschrijdende samenwerking……zomaar een greep.

Wat ook heel spannend is in 2018, maar juist omdat het zo ontzettend leuk is, zijn de Special Olympics. Die worden in de Achterhoek gehouden, maar ik ben er wel heel trots op dat het zwaartepunt van dit prachtige evenement in Oost Gelre ligt. Het Olympisch dorp komt hier in Groenlo, bij recreatiepark Marveld. Die viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Prachtig toch. En veel wedstrijden worden hier gehouden, bij de SV Grol en die viert haar 100-jarig bestaan. Hoe mooi wil je het hebben. De Special Olympics zijn ook te gast in de manege van de familie Morssinkhof in Vragender en in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Ik kijk ernaar uit als één van de hoogtepunten van 2018 in de Achterhoek en in onze gemeente. We gaan onze uiterste best doen alle sporters en hun begeleiders fantastische Spelen te bieden.

Onze gemeente groeit in alle aspecten. Daarover straks meer. Ik word nog steeds achtervolgd door het grapje dat ik in 2016 heb gemaakt dat onze gemeente met 1 inwoner gegroeid was. Maar goed, groei is groei. Dat grapje was wél een gunstige voorbode van verdere groei in de laatste twee jaren. Waar veel gemeenten een daling laten zien, zijn wij gegroeid met 137 inwoners.

Nog belangrijker dan de groei in het aantal inwoners vind ik de groei die we als gemeente hebben gemaakt. Een groei die we bereikt hebben door onze gezamenlijke bereidheid om te veranderen, om nieuwe wegen te verkennen en in te slaan. Door vast te houden aan onze kernkwaliteiten, aan onze cultuur en tradities, maar ze wel in de context van deze tijd te plaatsen. De laatste jaren heb ik het regelmatig over onze kernkwaliteiten gehad.

We zijn een evenementengemeente:

Jullie waren er bij. De Slag om Grolle. Als je in het 8-uur journaal een minutenlang item hebt over De Slag, dan heb je het zeker goed gedaan. Een mooi evenement dat ons op de kaart zet. Dat geldt ook voor het Bloemencorso, niet voor niets op de lijst van cultureel immaterieel erfgoed. De wagen van Teeuws die heel recent door de corsoliefhebbers van Nederland is verkozen tot mooiste wagen van 2017! De Zwarte Cross die in minuten tijd was uitverkocht en waar we een 10-jarige overeenkomst mee gesloten hebben. Jumping de Achterhoek, het Dweilorkestenfestival, Carnaval, de Mattheuspassion, Survival Harreveld, de kermissen en de vele sportevenementen.

De benoeming van een evenementencoördinator is een goede zet geweest. Hij is veel met organisatoren in gesprek gegaan hoe ze hun toekomst zien, hoe we hen kunnen faciliteren om hun evenement te organiseren en daarmee ook hun verbindende rol in de samenleving te vervullen.

En over de sportevenementen gesproken, die zijn ook de basis voor de vele talenten die Oost Gelre steeds weer oplevert. Ik roep maar even de huldigingen in herinnering van Jelle van Gorkum, Femke Stoltenborg, Vivian Sevenich en Lynn Knippenborg. Lynn die onlangs nog heel knap 3e werd op het WK Handbal.

Onze evenementen bestaan bij de gratie van de vele vrijwilligers die er verantwoordelijkheid voor nemen. Die verbondenheid en saamhorigheid, die mentaliteit van aanpakken en ondernemen, die zit in onze genen en bepaalt ook het succes van onze kernkwaliteiten.

Daar kunnen anderen nog wat van leren, net als wij nog veel kunnen leren van anderen. In dat licht zijn we bezig om een stedenband op te bouwen met de gemeente Amsterdam. Hier zien we de nalatenschap van burgemeester Eberhard van der Laan, vorig jaar overleden. Hij heeft altijd gezegd dat Amsterdam dé beeldbepalende stad geworden is met dank aan de rest van Nederland. Hij wilde graag iets terug doen en kennis en expertise aanbieden aan met name krimpgemeenten. Amsterdam als een verantwoordelijke hoofdstad. Een paar gemeenten heeft inmiddels die stedenband en wij sluiten ons daar graag bij aan. Onlangs heeft een delegatie uit Amsterdam hier een bezoek gebracht. Wij hebben daar ook de regio Achterhoek bij betrokken. We zijn een hele dag samen opgetrokken en geëindigd in Zieuwent. Zieuwent heeft het initiatief genomen voor een wandelpad van A tot Z, inderdaad, van Amsterdam naar Zieuwent. Een officiële wandelroute langs diverse steden. We hebben afscheid van elkaar genomen met de afspraak dat we gaan samenwerken. Onderwerpen daarin zijn onder andere toerisme en cultuur, bedrijvigheid, smart industry en innovatieve woonconcepten.

Bedrijvige, innovatieve en ondernemende gemeente

Wij zijn trots op onze innovatieve bedrijvigheid. Niet voor niets hebben diverse bedrijven in onze gemeente al mooie prijzen in de wacht gesleept voor hun product.

We doen mee aan de innovatiehub, waar afgestudeerde jongeren kennis maken met het Achterhoekse bedrijfsleven.

Dat ondernemende typeert onze inwoners. Niet voor niets zijn we groot in de maakindustrie. We houden van aanpakken, zoeken pragmatische en slimme oplossingen.

Het gaat goed met onze bedrijfsterreinen. Mooie voorbeelden zijn de verplaatsing van WOPA vanuit het buitengebied naar Lindebrook en van Mueller Europa naar Laarberg,

inclusief de vestigingen in Assen en Wesepe. Mooi voor Laarberg, goed voor Oost Gelre.

Blij zijn we met het hoofdkantoor van Remondis Nederland in Lichtenvoorde.

De werkzaamheden aan de N18 vorderen gestaag. Veiligheid en doorstroming zijn daarin sleutelwoorden. Maar voor ons is ook de bereikbaarheid van groot belang. Voor onze bedrijven is een goede bereikbaarheid belangrijk, de N18 voorziet daarin. Natuurlijk zijn we ons bewust van de lokale gevolgen, zoals de afsluiting van de Zieuwentse kruising. Dat brengt veranderingen met zich mee waar mensen de effecten van merken. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de oplossingen daarvoor kunnen bedenken. Om zo onze kernwaarde van innovatief bedrijvige gemeente ook voor de toekomst veilig te stellen. Om interessant te blijven voor bedrijven en afgestudeerde studenten.

Ook in de centra van onze grote kernen is veel bedrijvigheid. We plukken in Groenlo steeds de vruchten van het programma Stad Groenlo. De bourgondische gastvrijheid toont zich in allerlei vormen. We zijn trots op de Mattelier als aanjager van sociale en culturele ontmoetingen. Tot stand gekomen dankzij de inzet van vele vrijwilligers Ondernemers hebben de handschoen opgepakt om panden op te knappen en activiteiten te organiseren. Van klein tot groot, van kabouterroute tot Brouwernös.

Het was een leerzame opmaat voor het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Ook hier voelen veel inwoners zich betrokken bij het project en ontstaan initiatieven. Zoals de oprichting van Lokalen, een creatief kunstenaars broednest, waar onder andere autonoom kunstenaars, een interieur en conceptueel ontwerper, een video-, en fotospecialist, een sociaal ondernemer en een kunst-restaurator actief zijn.
Dat initiatief zie je ook terug in ons streven naar een duurzame gemeente. Zoals de postcoderoos projecten Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Kei Zonnig Lichtenvoorde en Vragender Duurzaam. Natuurlijk lukt niet alles. De Sportboulevard Lichtenvoorde heeft het niet gehaald. Maar het siert de initiatiefnemers dat ze onverminderd enthousiast blijven over wat het hen wél heeft opgeleverd. In de onderlinge samenwerking, in de uitwisseling van ideeën. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van loyaliteit en betrokkenheid naar elkaar en naar je leden. Vrijwilligers zoals iedere gemeente zich zou wensen.

Wat wel echt heel goed gelukt is, is de vraagbundeling bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Van alle gemeenten waar CIF actief is, heeft Oost Gelre veruit het grootste aantal aanmelding voor de glasvezel. Dat is wéér te danken aan vrijwilligers, aan de belangenorganisaties van de kleine kernen en aan de tientallen ambassadeurs die er keihard aan getrokken hebben. De kleine kernen hebben de handen inéén geslagen voor een gezamenlijke bovendorpse leefbaarheidsvisie. Glasvezel gaat een belangrijke bijdrage leveren aan die leefbaarheid.

Onze kernkwaliteiten worden gevormd door wie we zijn en vooral hoe we zijn. Daar lijkt het woord ‘ondermijning’ totaal niet op z’n plaats. Wat mij betreft is dat ook zo. Maar we moeten onze ogen er ook niet voor sluiten. Ondermijning betekent dat door criminele activiteiten en invloeden de samenleving aan het wankelen wordt gebracht. Ondermijning moet niet de kans krijgen hier een voet tussen de deur te krijgen. Het is een maatschappelijk probleem. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan. Een drugslab in een boerenschuur. Mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie. Illegale verhuur van woningen, witwassen van crimineel geld via de handel in vastgoed.. Burgemeesters, wethouders of raadsleden die geïntimideerd of zelfs bedreigd worden. Voorbeelden te over. Ondermijning heeft nog geen voet aan de grond gekregen in Oost Gelre en in de Achterhoek. Onze aard is ook niet dat we ons daar voor lenen. Maar we moeten ons wel bewust zijn van de risico’s, alert zijn. Ik zal binnen de regio Achterhoek een voortrekkersrol te vervullen op dit onderwerp. Het gaat om bewustzijn van de risico’s en daar maatregelen op nemen. Dat doen we binnen de gemeente, in overleg met de politie. Maar we moeten ook in de Regio Achterhoek gezamenlijk optrekken. Samen een weerbare overheid vormen. Natuurlijk gaan we daar ook met u over praten. U zult daar dit jaar over horen en lezen. Een weerbare overheid functioneert alleen vanuit een weerbare samenleving.

Dat brengt me bij de volgende kernkwaliteit:

Ons mooie buitengebied, landschap en toerisme

Een hele belangrijke impuls voor het buitengebied is de aanleg van de glasvezel. Ik heb er al wat over gezegd. Niet alleen een impuls voor de leefbaarheid maar ook een impuls voor de toeristische aantrekkelijkheid.

Met de aanstelling van een toeristisch coördinator en de samenwerking met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme hebben we een flinke impuls gegeven aan ons toerisme.. We hebben de toerist veel te bieden. Het aantal bezoekers stijgt, de werkgelegenheid in het toerisme neemt toe en ook het aantal buitenlandse toeristen stijgt. We staan met Winterswijk en Aalten op de vakantiebeurs in Utrecht én in het Duitse Essen. We werken samen met studenten van het Saxion onder begeleiding van Michiel Flooren van het lectoraat Experience in Hospitality en Leisure. Op 22 januari organiseren we onze tweede toeristische inspiratiedag met als gastsprekers de bekende Gert Jan Hospers, verbonden aan de UT Twente en Renze de Vries van het Experience bureau uit Amsterdam. Ook de Grenzhoppers zijn erbij.

Kortom, we timmeren goed aan de weg, er gebeurt veel, we slaan onze vleugels uit. En ook hier zie je hoe onze vier kernkwaliteiten elkaar versterken. Evenementen zetten ons op de kaart, voortkomend uit ons ondernemerschap, onze mentaliteit van aanpakken en onze cultuur van verbondenheid en betrokkenheid.

En als we het toch over cultuur hebben. Hoe mooi is het dat de Grolse Wanten ook zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed en daarmee veel publiciteit hebben gegenereerd. Ook een mooi voorbeeld van hoe we traditie en cultuur weten te situeren in deze moderne tijd. Hulde!

Zorg en aandacht voor elkaar

Beste mensen,

Ik heb al gezegd, onze kernkwaliteiten als gemeente Oost Gelre ontstaan uit de optelsom van de kwaliteiten van onze individuele inwoners. Dat zie je terug bij de evenementen, bij de bedrijvigheid en ondernemerschap maar ook bij zorg en aandacht voor elkaar, de vierde kernkwaliteit.

Eén van mijn eerste indrukwekkende ervaringen daarin was de opvang van vluchtelingen in Zieuwent. Hoe Zieuwent, hoe Oost Gelre hen op dat heeft opgevangen, daar kreeg ik letterlijk kippenvel van.

In die periode daarna hebben we veel discussie gevoerd over de huisvesting van de statushouders, ik noem ze liever nieuwkomers. Dat waren soms heftige discussies, maar we zijn er wel uit gekomen. Met dank aan de klankbordgroep vluchtelingenopvang. Veel inwoners hebben zich nadien aangemeld als maatje voor de begeleiding en integratie van nieuwkomers. Net als er vrijwilligers zijn voor de zomerschool en het taalcafé. Wij kijken niet weg als iemand hulp nodig heeft.

Zorg en aandacht voor elkaar laat zich ook zien in het hoge aantal mantelzorgers dat onze gemeente telt. We hebben de ondersteuning van mantelzorgers goed georganiseerd, maar uiteindelijk komt het wel op hen neer. Ik heb daar veel respect voor.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet. Een grote verantwoordelijkheid om dat te organiseren, in veel gevallen met minder geld. Ik vind dat we in Oost Gelre de goede maat hebben gehanteerd bij die decentralisatie, namelijk de menselijke maat.

Ik had het al over initiatief en ondernemerschap die je ook in de zorg terugziet. Kijk naar de vele initiatieven als Kom met etten, de ouderensoos, de stadskamer, het vrijwilligersprikbord van Samen in Oost Gelre, de Vraagbak die door de gemeente rijdt. Het hartveilig wonen dat nu een groot aantal deelnemers kent. De ontmoetingstuin van wijk het Hooiland. En als kers op de taart de BMV Mariënvelde, uitgeroepen tot beste dorpshuis van Gelderland, voor ons en voor heel Nederland het voorbeeld van een succesvolle zorgcorporatie in een kleine kern.

Wat ook heel veel indruk heeft gemaakt op mij was de Samenloop voor Hoop. Ik mocht daarvoor als ambassadeur optreden. Erg indrukwekkend om te ervaren hoe momenten van vrolijkheid en ontroering elkaar afwisselen en samen worden beleefd. Hoe mensen zich verbinden in een gemeenschappelijk doel, de strijd tegen kanker. Dat geldt ook voor de strijd tegen de ziekte van Huntington, waar het zwaartepunt van de activiteiten vooral in Zieuwent lag, maar heel veel mensen meeleefden. Het leefde en dat bevestigt de zorg en aandacht voor elkaar. Het relativeert ook de waan van de dag waar we ons vaak door laten meeslepen.

Beste mensen,

Dank voor uw geduld en gehoor tot dit moment. Wat is de moraal van dit verhaal.

Ik wil een uitstapje maken naar de kersttoespraak van de Koning. De Koning uitte bezorgdheid over de tendens in onze samenleving waarbij de mensen elkaar minder ontmoeten, niet meer openstaan voor andermans ideeën.

Hij zei: we moeten niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.

Als we naar alle voorbeelden kijken uit onze gemeente die ik net heb genoemd – en er zijn er nog vele meer - dan komt daarin heel duidelijk naar voren wie we zijn en hoe we zijn. Oost Gelre is gebouwd op een stevig fundament van onderlinge betrokkenheid en solidariteit, vrijwilligerswerk, een mentaliteit van aanpakken, zorg en aandacht voor elkaar.

Het grotere wij waar de Koning naar op zoek is, vind je in Oost Gelre.

Ik waardeer dat bijzonder en ben daar ontzettend trots op. U mag daar ook ontzettend trots op zijn.

Vanuit dit stevige fundament gaan we heel optimistisch en positief 2018 tegemoet en maken we er samen een heel mooi en krachtig jaar van.

Ik kan me hier erg op verheugen.

Beste mensen,

Ik wens u een saamhorig, ondernemend en gezond 2018!

Dank u wel.

 

 Ander nieuws