Header image

Bijna 2000 handtekeningen tegen mestfabriek Groenlo

ARNHEM - Op twee plaatsen in Gelderland werden afgelopen dinsdag handtekeningen aangeboden tegen de bouw van een mestfabriek in Groenlo. Op het gemeentehuis in Lichtenvoorde (Oost Gelre) werd de petitie overhandigd aan wethouder Bart Porskamp en op het provinciehuis in Arnhem aan gedeputeerde Conny Bieze.

Het bedrijf RMS wil een megavergister bouwen op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo. Hierin wordt vloeibare mest, afkomstig van veehouderijen, samen met een aantal andere organische materialen (berm-/natuurgras en vaste mest) vergist en verwerkt tot duurzame energie. Het restmateriaal wordt verwerkt tot mestkorrels.

De inwoners van Groenlo die tegen zijn, maken zich vooral zorgen over stankoverlast, maar ook om de veiligheid. Daarnaast vrezen ze dat de fabriek grote invloed gaat hebben op de natuur. En daarnaast maken ze zich zorgen over het vrachtverkeer. Per dag zullen 123 vrachtwagens naar de fabriek komen. Dat betekent dat er 246 vrachtwagenbewegingen zijn. Aan de andere kant kunnen veel boeren niet wachten totdat de installatie er is. 

De Stichting Megavergister Nee is daarom een paar maanden geleden een petitie gestart samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF). De inwoners en natuurorganisatie willen zo'n grote fabriek niet. Ze vinden dat het kleinschaliger moet.

Bij het overhandigen van de petitie op het provinciehuis droegen de actievoerders witte pakken en mondkapjes, om zo aandacht te vragen voor de stankoverlast die de installatie volgens hen geeft. Ook deelden ze kaartjes uit met wasknijpers eraan.

Met de petitie roepen de ondertekenaars op om de verschillende al verleende vergunningen in te trekken, in overleg te gaan met alle partijen om alternatieven te onderzoeken en een breed actieplan op te stellen om het mestoverschot in de Achterhoek te verkleinen.

Gedeputeerde Bieze nam de petitie in ontvangst, maar gaf aan gewoon de regels te volgen en de vergunningaanvraag in behandeling te nemen.

Door: mediapartner Omroep Gelderland.

 Ander nieuws