Header image

Historische kringen presenteren boek over de Achterhoek

EIBERGEN - Een bekende Achterhoeker, wiens naam nog geheim moet blijven, ontvangt vrijdagmiddag 7 september in Eibergen het eerste exemplaar van het boek ‘Van achter-hoek tot Achterhoek’. Een belangrijke reden deze Achterhoeker hiervoor te vragen is dat hij net als dominee en dichter Willem Sluiter (1627-1673) invloed heeft gehad op de promotie van de streeknaam Achterhoek.

Deze 80 pagina’s tellende thema-uitgave van de historische kringen van Eibergen en Neede wordt gepresenteerd tijdens de opening van de open monumentendagen in de gemeente Berkelland, die in het teken staan van Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek. Voorzitter Arie Ravesloot van de Historische Kring Eibergen reikt het boek uit tijdens een feestelijke bijeenkomst, die plaats vindt in de Oude Mattheuskerk aan de Grotestraat 50 in Eibergen.

De bekende dichtregels “Waer iemant duisent vreugden soek,/ Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek” van Sluiter vormden de aanleiding voor de viering van 350 jaar Achterhoek. Sluiter publiceerde ze in 1668. Bekend was al dat de streeknaam er niet direct aan is ontleend, al werd dat eens wel gedacht. Arend Heideman belicht in het boek naast de kunst rondom Sluiter en herinneringen aan hem, uitvoerig zijn bekende dichtregels, hun betekenis, grote populariteit en de raakvlakken met de streeknaam. Peter Sluiter uit Amsterdam, verdiepte zich voor het boek in de woelige tijden waarin zijn verre voorvader leefde. En Peter Rutgers staat stil bij merkwaardigheden rond de schrijfwijze van  naar de dichter genoemde straten in Berkelland. Naast coupletten van Sluiter over Eibergen en de buurtschappen staan in het boek veel prachtige prenten uit Sluiterbundels.

Het boek is voor 10 euro plus verzendkosten (€ 3,32) te bestellen. Bij de Historische Kring Eibergen via https://www.historischekringeibergen.nl/product-categorie/boeken/; bij de Historische Kring Neede (www.historischekringneede.nl) door een e-mailbericht te zenden aan info@historischekringneede.nl.

Het is mogelijk de openingsbijeenkomst van de open monumentendagen in de gemeente Berkelland, die officieel om half drie ’s middags begint, bij te wonen. Maar dan dient men zich wel vooraf aan te melden. Dit kan via Museum de Scheper (open woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur): Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel. 0545 471050;  e-mailadres info@museumdescheper.nl.Ander nieuws