Header image

Gelderse Staten besluiten over OnePlanet en WFC Experience

GELDERLAND- In de laatste vergadering van Statenperiode 2015-2019 besluiten Provinciale Staten over het beschikbaar stellen van € 65 miljoen voor OnePlanet en de Gelderse bijdrage in de World Food Center (WFC) Experience. Ook beslissen ze over het verbeteren van de veiligheid in het buitengebied.

Veiligheid platteland

Provinciale Staten (PS) hebben in een motie Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om met alle betrokken partijen tot een plan van aanpak te komen om de veiligheid en het toezicht in het buitengebied te verbeteren. Dit heeft geleid tot het Samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving Groen 2019. GS verzoeken PS om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving in 2019 voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma.

Van sportvereniging naar open club

De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor wie zijn/haar sportvereniging tot open club of een sportpark tot een vitaal sportpark wilde ontwikkelen. Deze regeling is zo succesvol dat GS nu voorstellen aan PS om € 0,2 miljoen beschikbaar te stellen uit de reserves van het programma Gelderland sport! 2016-2019.

OnePlanet
GS stellen voor aan PS om OnePlanet € 65 miljoen te verlenen. De initiatiefnemers, het Vlaamse non-profit onderzoeksinstituut Imec Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboud UMC, van OnePlanet willen samen met (Gelderse) bedrijven en kennisinstellingen applicaties en systemen te ontwikkelen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat. In deze vergadering wordt de knoop doorgehakt en nemen PS een besluit over dit voorstel.  

World Food Center Experience

PS besluiten ook over het voorstel van GS om € 17 miljoen beschikbaar te stellen voor de World Food Center Experience onder voorwaarde dat de gemeente Ede €6 miljoen en het Rijk € 5 miljoen bijdragen. Ook willen GS de gemeente Ede een garantie verstrekken voor een bedrag van € 3,6 miljoen voor het dekken van de financiële risico's verbonden aan een te verstrekken lening voor de aankoop, verbouwing en nieuwbouw van het onroerend goed van de WFC Experience.
 

Datum, agenda en locatie
Provinciale Staten vergaderen op 27 februari 2019 vanaf 10.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda is beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.

 

Vergadering bijwonen

 De vergadering live kijken kan via www.gelderland.nl/statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.Ander nieuws