Header image

IEKC Lichtenvoorde naar Ludgerusschool

Het Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde moet aan de Varsseveldseweg komen, op de plek waar nu de St. Ludgerusschool staat. Dat zegt het college van gemeente Oost Gelre.

 

“Deze locatie is om verschillende redenen het meest geschikt voor de bouw van het IEKC”, aldus wethouder Hoijtink van Oost Gelre. Het IEKC wordt een school waarin verschillende groepen leerlingen samenwerken. Onder andere de peuterspeelzaal, (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang krijgen een plek in het centrum.

 

“Vanaf 2011 is het aantal leerlingen met 20 procent gedaald. Tot 2024 verwachten we eenzelfde daling. Daar moeten de scholen nu op inspelen en de handen ineen slaan voor een IEKC.”


In het centrum
Het centrum moet op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool komen, als het aan het college van Oost Gelre ligt. “Een extern bureau heeft meerdere locaties onderzocht”, zegt Hoijtink. “Daarin spelen veel zaken mee, zoals de beschikbaarheid en grootte van het terrein, veiligheid en bereikbaarheid en de ontsluiting voor het verkeer.”

 

Het pand is geen monument, maar heeft karakteristieke kenmerken van een naoorlogs scholengebouw. “We zullen ons zeker inspannen om delen van het gebouw, zoals bijvoorbeeld de karakteristieke wandmozaïeken, te behouden.” Het streven van Oost Gelre is om de bouw van het Integraal Educatief Kind Centrum in 2018 te laten beginnen.Door: REGIO8

Foto: St. LudgerusschoolAnder nieuws