Header image

Bijeenkomst Longpunt de Achterhoek Doetinchem

DOETINCHEM - Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

 

 

De bijeenkomst droeg het thema:

Wat als de ziekte vordert? Over zorg in de laatste levensfase en het nut van wilsverklaringen.

 

Het thema werd besproken door:

Daan Smits, longarts en Henriette Beijer, longverpleegkundige palliatieve zorg Sensire.

 

 

Besproken werd dat patiënten na een acute achteruitgang vaak weer opkrabbelen maar uiteindelijk komt het moment waarop geconcludeerd moet worden dat verdere behandeling in/door het ziekenhuis niets toevoegt en de patiënt beter af is met groots opgezette hulp in de eigen vertrouwde omgeving via thuiszorg - in samenwerking met de huisarts. Uiteraard blijft de longarts op de achtergrond aanwezig. Beide sprekers benadrukten dat ook in de thuissituatie hulpmiddelen als zuurstof, morfine enz. beschikbaar is. Soms zal gekozen worden voor een hospice. De afspraken over de thuisbehandeling worden in het patiëntendossier vastgelegd. De sprekers hadden voor elke bezoeker een ‘map’ samengesteld met daarin o.a. folders over hetgeen was besproken en het levenstestament.

 

De 86 bezoekers stelden tijdens en na de themabespreking vele vragen.

 

 

De volgende bijeenkomst van Longpunt de Achterhoek Doetinchem zal zijn op:

25 januari 2018.

Het thema is dan: Zorg op afstand – Zorg in beeld – Thuismeetapp. Over technische vernieuwing in de zorg. Ook wordt met de bezoekers een longaanval actieplan opgesteld.

 

 

 

Locatie het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Zie ook facebook pagina: Longpunt de Achterhoek Doetinchem  

Zie ook website: http://gelderland.longfonds.nl/Ander nieuws