Header image

Armoedebeleid Doetinchem zet in op preventie

DOETINCHEM - Doetinchem wil inwoners met financiële problemen eerder helpen. Nu duurt het vaak zes jaar voordat iemand bij de gemeente aanklopt. Door meer bekendheid te geven aan de hulp en toegang te vereenvoudigen, kan vaak erger worden voorkomen. Deze inzet op preventie vormt de kern van het nieuwe armoedebeleid dat het college 8 juni voorlegt aan de gemeenteraad.


De extra inzet op preventie volgt uit een onderzoek van de Rekenkamer in 2015. Dat geeft aan dat het huidige armoedebeleid weliswaar succesvol is, maar er nog verbetering mogelijk is door mensen eerder te helpen. Het college wil daarom enerzijds de bekendheid van de hulp die de gemeente kan bieden vergroten en daarnaast mensen actiever benaderen.


Vroegsignalering
Mensen kloppen niet snel bij hun gemeente aan met financiële problemen. Volgens het Bureau voor Financiële Ondersteuning duurt het gemiddeld zo’n zes jaar voor ze om hulp vragen. In die periode is een vaak aanvankelijk nog overzichtelijke schuld dan niet zelden uitgegroeid tot een groot en onoverzichtelijk probleem. Door eerder coaching en begeleiding aan te bieden verwacht het college vaker schuldsanering en bewindvoering te kunnen voorkomen.

 

Landelijk kampt ongeveer één op de tien huishoudens en één op de zeven jongeren met risicovolle schulden. Omgerekend naar Doetinchem komt dat neer op ruim 2400 huishoudens en 1000 jongeren. Toch stokt het bestand van hulpvragers bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning al bij ruim 600 huishoudens. Het college vermoedt daarom dat er nog relatief veel verborgen risicohuishoudens zijn. Door die op te sporen en te helpen als de problemen nog wel overzichtelijk zijn, verwacht het college erger te voorkomen.

 

Daarvoor wordt straks nauwer samengewerkt met zorgverzekeraar Menzis, de energiebedrijven, woningcorporaties en het UWV. Zij melden dan bij de buurtcoach wanneer bij iemand zorgelijke betalingsachterstanden optreden. Samen met de buurtcoach bekijkt de inwoner of en hoe de problemen kunnen worden aangepakt en erger kan worden voorkomen.

 

Meedoenarrangement
Een ander belangrijk onderdeel van het Doetinchemse armoedebeleid is het Meedoenarrangement. Dit stelt inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm in staat om gratis te sporten, muzieklessen te volgen of aan andere activiteiten mee te doen. Uit een eerste inventarisatie onder Achterhoekse gemeenten blijkt er veel interesse voor dit concept. Gemeentelijke samenwerking maakt het aantrekkelijker voor zowel verenigingen als ondernemers hier aan mee te doen. Ander nieuws