Header image

Verbeteringen spoorlijn Arnhem-Doetinchem- Winterswijk

ACHTERHOEK - Het onderzoek naar de effecten en kosten van extra dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem is klaar. Hieruit blijkt dat de effecten gering zijn en de kosten het vijfvoudige van wat nu beschikbaar is.

 

Onderzocht gaat worden of dubbelspoor tussen Wehl en Doetinchem mogelijk is. Daarnaast komen er kleinere verbeteringen in de treinen zoals oplaadpunten voor mobiele telefoons en meer comfort op de perrons.

 

 

 

Mogelijk in de toekomst dubbelspoor Wehl-Doetinchem

Bij de start van de provinciale regeerperiode is afgesproken dat er onderzocht zou worden of meer dubbelspoor bijdraagt aan een betere bereikbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat het effect van volledige spoorverdubbeling gering is. Daarnaast past het niet binnen het budget. Provinciale Staten hebben onlangs € 25-30 miljoen gereserveerd. Volledige spoorverdubbeling kost ongeveer € 123 miljoen. De provincie gaat nu samen met vervoerders, ProRail en gemeenten onderzoeken hoeveel kilometer spoor er wel kan worden verdubbeld en hoe het traject verder kan worden verbeterd. Op basis van het onderzoek is dat waarschijnlijk een traject tussen Wehl en Doetinchem. De regio Achterhoek wil meebetalen aan dubbelspoor. De wijze waarop en de hoogte van deze bijdrage zijn nog niet bekend.

 

 

 

Verbetering spoorboog Arnhem-Oost

In het onderzoek is ook gekeken wat het effect is op het verbeteren van de spoorboog bij Arnhem-Oost. Een vrije spoorkruising kan heel goed bijdragen aan het op tijd rijden van de treinen naar de Achterhoek. Regionaal en nationaal en internationaal treinverkeer kan dan beter op elkaar afgestemd worden. De provincie gaat erop aan dringen bij het Rijk dat deze verbetering hoog op de spooragenda komt.

 

 

 

Oplaadpunten mobiele telefonie in de trein en comfort op stations

Tot slot komen er kleinere verbeteringen zoals stopcontacten in de trein voor het opladen van mobiele apparaten en verbeteringen op de stations waardoor het wachten daar comfortabeler wordt. Dit mede op verzoek van reizigers. Vooral jongeren staan om extra stopcontacten in de trein te springen. Wanneer deze in de Arriva en Brengtreinen komen is nog niet bekend. De investeringskosten van de kleinere verbetermaatregelen zijn 2,5 miljoen euro.

 

 

Geen sneltrein
De regio heeft ook gevraagd om de mogelijkheden van een sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem te onderzoeken. Gebleken is dat dit niet nodig is op basis van het aantal reiziger. Ook bij vervolgonderzoeken blijft de provincie uitgaan van een dienstregeling van vier keer per uur. Tot Zevenaar rijdt er vijf keer per uur een trein, door de komst van de regiosprinter Arnhem-Düsseldorf.  

 

 

 

Ruggengraat van Liemers/Achterhoek

De provincie werkt aan goede bereikbaarheid van de Liemers/Achterhoek. De spoorlijn Arnhem-Winterswijk speelt hierin grote rol. Dagelijks reizen zo'n 18.000 mensen met deze trein om naar hun werk, school of andere bestemming te gaan. Op de drukbezette treinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk bereiden wij allerlei verbeteringen voor. Het grootste deel van deze maatregelen wordt in de periode 2017-2019 uitgevoerd. Dit gaat onder andere om 4 km dubbelspoor tussen Zevenaar-Didam en snelheidsverhoging tussen Zevenaar-Wehl.  De dienstregeling en de stiptheid zijn de laatste jaren sterkverbeterd waardoor de lijn steeds beter scoort op punctualiteit. (meer dan 92%) Goede bereikbaarheid is ook een speerpunt van de regionale agenda Achterhoek 2020.Ander nieuws