Header image

‘Geheimzinnige geveltekens’ thema KunstKring Ruurlo

RUURLO - Als Ben Veldstra door het centrum van een oude stad of door een dorpskern loopt zijn zijn ogen vooral naar boven gericht, op zoek naar bovenlichten met ornamenten of metseltekens. Daarvan is de meest bekende en meest voorkomende de gietijzeren levensboom in het raam boven een voordeur. Maar de variatie is opmerkelijk groot. Ben Veldstra neemt zijn toehoorders tijdens de lezing ‘Geheimzinnige geveltekens’ mee langs de belangrijkste stijlkenmerken van de Lodewijkstijlen, Lodewijk XIV en Lodewijk XVI, en ook laat hij zien hoe dit een vervolg kreeg in de 19e eeuw. De lezing wordt gehouden op woensdag 25 april van 14.00 – 16.00 in de theaterzaal van het Kulturhus in Ruurlo, Nieuwe Weg 5.

 

Het begon als snijraam, waarbij de roeden kunstig uit hout werden gesneden. De eerste exemplaren zijn er al vanaf ca. 1700. Tegenwoordig worden nog incidenteel nieuwe van hout vervaardigd. Het glas werd ertussen geplaatst. Rond 1850 komt het gietijzer op. Na 1880 is   vooral glas-in-lood in de mode (art nouveau). In vroeger tijden was de deur een belangrijke plaats van aandacht. Men geloofde toen nog volop in kwade (en soms ook goede) geesten en demonen die rond het huis spookten. De aandacht daarvoor is vaak ook terug te vinden in het bovenlicht. De onheilwerende betekenis in de ornamenten van bovenlichten werd ook toegekend aan oude tekens in het metselwerk van kerken, torens, stadspoorten en kastelen. De symboliek die verborgen zit in bovenlichten wijst soms de weg naar heel oude historische tijdperken, tot in de Sumerische en Babylonische oudheid aan toe.

 

Ben Veldstra studeerde in Groningen biologie. Gedurende 30 jaar was hij docent biologie in Den Haag en werkzaam in zowel het MBO als het HBO. Begrippen als evolutie en adaptatie komt men evengoed tegen bij het bestuderen van geveltekens, bovenlichten, metseltekens en diverse ornamenten. Ben Veldstra zegt daarover: ‘Het is grappig om te merken dat problemen, zoals deze in de biologie voorkomen rond soortafbakening en afstamming (classificatie/taxonomie), ook in dit veld optreden, wat op zich al een leuke uitdaging voor mij is.’

Voor meer informatie en inschrijving:  www.kunstkringruurlo.nl/lezingen

Kosten: € 10,00 incl. koffie/thee, te betalen bij binnenkomst

 

.

 Ander nieuws