Header image

Bijeenkomst Longpunt de Achterhoek Doetinchem

ACHTERHOEK - Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

De bijeenkomst droeg het thema:

Zelf werken aan vitaliteit – over wandel-fit, mentale gezondheid en oefeningen voor thuis.

Het thema werd besproken door:

Oefentherapeut Dorien Peters en Wandelsporttrainer/Bewegingsagoog Eric Bos.

Dorien besprak o.a. ademklachten en de daarvoor beschikbare therapieën; de kracht van positief denken; het stellen van haalbare doelen en de noodzakelijke balans tussen bewegen en herstellen.

Eric besprak o.a. zijn wandelprogramma’s en de Vitaliteitspyramide: optimale voeding; voldoende beweging; regelmatige herstelmomenten; positief denken en ondersteunende relaties. Daarnaast wees hij erop dat het accepteren van de beperkingen door een chronische ziekte en het zoeken/vinden van nieuwe bezigheden zoals het in groepsverband wandelen in de natuur beslist bijdragen tot een ander maar zéker ook prettig en zinvol leven.  

 

De bijna 90 bezoekers kregen tijdens en na de themabespreking tijd voor het stellen van vragen.

 

De volgende bijeenkomst van Longpunt de Achterhoek Doetinchem zal op 31 augustus  2017 zijn; natuurlijk weer in het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Het thema is dan: COPD & Hartfalen.

Zie ook facebook pagina: Longpunt de Achterhoek Doetinchem  

Zie ook website: http://gelderland.longfonds.nl/

 Ander nieuws