Header image

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Geesteren

GEESTEREN - Nestkasten voor steenuilen, herstel van de zeven bömkes op de es, bloemrijke bermen voor bijen, jeugd betrekken bij landschap of meer bankjes in het buitengebied? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Geesteren? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Geesteren op dinsdag 24 oktober 2017. De informatieavond begint om 19.30 uur in Zalencentrum Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren. Geesterens Belang nodigt iedereen van harte uit.

Geesteren heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Geesterens Belang in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Geesterens Belang is benieuwd naar uw ideeën en wensen met betrekking tot uw woonomgeving: wat mist u nog, wat is bijvoorbeeld verdwenen maar is het waard om terug te brengen in het landschap, wat zou u waarderen? Op basis van de aangedragen ideeën gaan bewoners samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan de slag om deze wensen zo veel mogelijke te realiseren.

“Zou het niet mooi als we er weer zeven van maken?”

Voor één onderwerp binnen Levend Landschap zijn de voorbereidingen reeds getroffen: Geesteren in het Groen. In het voorjaar van 2018 wordt gestart met dit beplantingsproject gericht op particulieren gronden in het buitengebied. Maar er zijn meer wensen denkbaar: wilt u bijvoorbeeld meer bloemrijke bermen, meer bankjes in het buitengebied, verbeterde omstandigheden voor vogelsoorten of de jeugd nadrukkelijker betrekken bij natuur en landschap? Dit is zomaar een greep uit de mogelijkheden. Een bewoner uit Geesteren heeft het volgende idee: “De Bömkes of de zeven bömkes op de Es. Een begrip voor iedereen in Geesteren, maar het zijn er nu nog maar 5,5. Zou het niet mooi als we er weer zeven van maken?”. Geesterens Belang hoort graag ook uw ideeën. In Gelselaar, Noordijk en Beltrum heeft Levend Landschap een aantal interessante projecten opgeleverd.

Ben u verhinderd op 24 oktober maar heeft u wel ideeën, stuur deze dan op naar Jaap de Boer van Geesterens Belang via boer3@caiway.nl of naar Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland: e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl.

Levend Landschap Geesteren wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berkelland en de Provincie Gelderland.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Foto: Jaap de BoerAnder nieuws