Header image

Anton Stapelkamp voorgedragen als nieuwe burgemeester Aalten

AALTEN - De gemeenteraad van Aalten heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Anton Stapelkamp benoemd als eerste burger van Aalten.

Mr. A.B. Stapelkamp is (nog net) 55 jaar en geboren te ’s-Gravenhage. Hij is getrouwd en lid van de ChristenUnie. Hij heeft zijn familieroots in de gemeente Aalten liggen. Hij studeerde Nederlands Recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit te Leiden. Hij was 6 jaar docent en opleidingscoördinator Openbaar Bestuur en Sociale zekerheid bij het ROC Albeda te Rotterdam. Van 2001 tot 2010 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hij had de portefeuilles welzijn en zorg, sport en recreatie, onderwijs en cultuur.

Sinds begin 2011 is de heer Stapelkamp burgemeester van de Zeeuwse gemeente Kapelle.

De heer Stapelkamp wordt als burgemeester van Aalten aanbevolen, vanwege zijn ruime bestuurlijke ervaring, doortastendheid en hij past het beste in de profielschets. Hij straalt rust en vertrouwen uit en wordt ervaren als een krachtig boegbeeld zowel binnen als buiten Aalten.

Het besluit van de gemeenteraad vormt de afronding van een proces dat begon met de vaststelling van de profielschets door de raad waarin de kwaliteiten waren verwoord, waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen. Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie het raadsbesluit van vanavond voorbereid. In de vertrouwenscommissie zaten 7 raadsleden (van elke fractie één) aangevuld met twee vertegenwoordigers van het college, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseurs.

De aanbeveling zal verzonden worden naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die een Koninklijk Besluit zal voorbereiden.

Het is de bedoeling dat de heer Stapelkamp op 15 december wordt geïnstalleerd.Ander nieuws